O brodu

MAGENTA 1 VUKOVAR WATERBUS 

 

Elektro - solarni turistički panoramski brod...suvremeno uređeni riječni brod –  koji je u potpunosti  u funkciji turizma i turista, a koji povezuje Vukovar i Vučedol, uz moguće druge kraće rute, jednodnevne izlete…

MAGENTA 1 VUKOVAR WATERBUS namjenski je projektirana za 60 posjetitelja, Koncipirana je kao višenamjenski prostor; kao salon ili kao izložbeni prostor u kome se odvijaju umjetničke instalacije i postave kulturno turističkog sadržaja.

Izveden je kao jednopalubno plovilo s nadgrađem. Smještaj posjetitelja predviđen je u krmenom dijelu salona opremljenog sa 60 sjedala. Iz salona se  pruža panoramski pogled na okoliš u u svim smjerovima.

 

Glavne aktivnosti su redovna plovidba  Dunavom, organizacija raznih eventa, kulturnih događanja, video projekcija, sudjelovanje u raznim manifestacijama….

Također, za vrijeme stajanja u luci, pružat će mogućnosti raznih izložbi, kulturnih instalacija

 

 MAGENTA 1 VUKOVAR WATERBUS je u potpunosti ustakljena, i omogućava jedinstven pogled na Grad i njegove znamenitosti: dvorac Eltz, Crkvu, Vodotoranj, tvornicu Borovo, luku Vukovar...

 

ŠETNJA DUNAVOM – panoramska vožnja po Dunavu kroz dunavske rukavce i pogled na pješčane otoke – ”Ade”!