KONTAKT

Trgovačko društvo
Panonsko more d.o.o
za proizvodnju,turizam,trgovinu
usluge i putnička agencija, sa
sjedištem u Vukovaru,
Olajnica 6/21,Vukovar
upisano u Sudski registar
trgovačkog suda u Osijeku
MBS: 030116556, s temeljnim
kapitalom od 20.000,00 kuna,
uplaćenim u cijelosti, s jedinim
članom Uprave: Zrinka Šesto.
HR - 32 000 VUKOVAR
DANUBIUMTOURS - DMC
Putnička agencija
Olajnica 13/23, Vukovar
HR – 32 000 VUKOVAR
OIB: 45110824013

Tel: + 385 ( 0 ) 32 445 455
Fax: + 385 ( 0 ) 32 445 457
E-mail: info@danubiumtours.hr
              info@panonskomore.hr
Skype: danubium1
Web: www.danubiumtours.hr

Žiro račun: 2500009-1101357731
HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d.
Poslovnica Vukovar
Franje Tuđmana 4
32 000 Vukovar

Devizni račun: HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d.
Poslovnica Vukovar
Franje Tuđmana 4
32 000 Vukovar
IBAN: HR55 2500 0091 1013 5773 1
SWIFT: HAABHR22
ID CODE: HR-AB-32-1601000197

KONTAKT:

Zrinka Šesto – manager
+385 (0) 098 344 741
e-mail: zrinka@danubiumtours.hr

 

 

Zoran Šesto – marketing and sales
+385 ( 0 ) 098 9059 106
e-mail: zoran@danubiumtours.hr


Web administration
e-mail: marketing@danubiumtours.hr

 

 

 

 

 

Polja označena zvjezdicom (*) obvezna su!